Oglasi

Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem javnog nadmetanja - licitacije
Slika
Temeljem dijela 5. Programa poticaja upošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko-dobojskog kantona putem upošljavanja u pravnim osobama broj 02-34-6685/17 od 26.04.2017. (u daljem tekstu Program), Općinska služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu objavljuje
Slika
Raspisuje se Javni oglas za prijem ukupno 4 (četiri) lica sa završenim fakultetom radi stručnog osposobljavanja i to bez zasnivanja radnog odnosa
Slika
Na osnovu člana 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2017. godini, broj 01/2-34-1054/17 od 20.04.2017. godinei u skladu sa Odlukom o prijemu lica sa završenim fakultetom i...
Slika
Poništava se Javni oglas za prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza koji se odnosi na poziciju 01. Pripravnik sa završenom srednjom školskom spremom, gimnazija ili tehnički smjer 2 (dva) izvršioca

OBAVIJEST

 

Broj: 02/1-1-24-2781/16
Breza, 24.10.2016. godine

O B A V I J E S T

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Zenica, u saradnji sa svojim partnerima „Planjax akademijom“ Tešanj i „Cronoss“ d.o.o. Zenica, izradila je dva projekta pod nazivom „Kako pokrenuti vlastiti biznis“ i projekat „Registracija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“.

Obavještavaju se svi aplikanti koji su u toku 2016. godine ostvarili podsticaje u poljoprivredi za samozapošljavanje, kao i one koji u narednom periodu planiraju postati registrovani poljoprivredni proizvođači (članove poljoprivrednih zadruga, članove udruženja poljoprivrednika i dr.), da se odazovu i time postanu učesnici na radionicama. Svi učešnici radionica će dobiti certifikate o završenim obukama.

Predavači na radionicama su certifikovane osobe iz konsultantskih kuća, profesori na univerzitetima i uspješni privrednici.

Radionice će se održati dana 31.10. i 01.11.2016. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Breza, sala Općinskog vijeća Breza.
0 0