Javni pozivi

Slika
Na osnovu Zaključka Vijeća općine Breza broj: 01/1-02-221/18 o utvrđivanju Nacrta Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu 15.03.2018. do 15.03.2019.godine
Slika
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Hrasno"
Slika
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Kolonije"
Slika
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Poljice"

Poziv za javnu raspravu

12.01.2018 12:23
Slika
Općinsko vijeće Općine Breza je na sjednici održanoj dana 27.12.2017. godine utvrdilo Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu
0 0