Javni pozivi

Slika
Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim licima
Slika
Služba za privredu Općine Breza je pokrenula aktivnosti na izradi dvogodišnjeg Programa kapitalnih investicija u cilju boljeg razvoja općine i poboljšanja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima općine
Slika
Služba za privredu   Broj: 02/1-3-05-2699-1 /17 Breza,  09.10.2017. godine        Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim...
Slika
U skladu sa Budžetom Općine Breza za 2017. godinu, za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM
Slika
Javna ustanova Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.
0 0