Javni pozivi

Slika
U skladu sa Budžetom Općine Breza za 2017. godinu, za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM
Slika
Javna ustanova Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.
Slika
Glavna javna rasprava će se održati 03.07.2017.godine u sali Općinskog vijeća u Brezi, sa početkom u 1600 sati, kada će nosilac izrade plana, IPSA Institut Sarajevo prezentirati koncepciju Nacrta Plana i Nacrta Odluke o njegovom provođenju.
Slika
Zeničko-dobojski kanton, u saradnji sa partnerskim projektima finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (projekat lokalnog razvoja GOLD i Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH SGIP), finalizirao je novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP)
Slika
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-1057/17 o utvrđivanju Nacrta Odluke o građevinskom zemljištu, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza
0 0