Obavještenja

Slika
Za isplatu subvencije privrednim subjektima u iznosu 50% obaveznih poreza i doprinosa na minimalnu platu po jednom zaposleniku odobren je iznos od 122,42 KM
Slika
Obavještavaju se privredni subjekti koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa(COVID-19), da je Komisija imenovana za realizaciju Javnog poziva izvršila provjeru istih, te je sačinila preliminarnu listu privrednih sub...
Slika
Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu za akademsku 2019/2020. godinu, za što je u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK opredijeljeno milion KM.Visina stipendije po jednom korisniku iznosti 600 KM, a isp...
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza
Slika
Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu
Slika
Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-737/20 Breza, 16.04.2020. godine O B A V I J E S Tza demobilizirane branioce koji nemaju navršenu dob od 57 godina života Obavještavaju se demobilizirani branioci mlađi od 57 godina, da mogu podnositi zahtjeve za ostvarivanje prava...
Slika
Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona donio je naredbu kojom se svim pravnim i fizičkim licima strogo zabranjuje spaljivanje korova i niskog rastinja u toku čišćenja poljoprivrednih površina na području Zeničko-dobojskog kantona. Za realizaciju naredbe zaduženo je Ministarstvo unutrašnji...
Slika
Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u ZDK 7. aprila uplatila prvu ratu stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK za 2.249 redovnih i samofinansirajućih studenata prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2019/2...
Slika
Konačna preliminarna lista studenata-aplikanata za dodjelu studentskih stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu:
0 0