Obavještenja

Slika
Konačna lista dodijeljenih stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK za akademsku 2018/2019 godine za općinu Breza
Slika
Na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za finansiranje projekata udruženja u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i drugih oblasti i preporuke Komisije za ocjenu projektnih prijedloga
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"
Slika
Obavještavaju se etažni vlasnici u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, da je Općina Breza u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da će se uz saradnju sa Federalnim zavodom za agropedologiju, održati edukativno predavanje
Slika
Obavještavamo sve zainteresirane da Općina Breza u saradnji sa firmom ESMA&SS d.o.o. Tešanj, organizuju prezentaciju projekta proizvodnje krastavca - kornišona, na području općine Breza u 2019. godini.
Slika
Obavještavamo sve zainteresirane da Općina Breza u saradnji sa firmom Carl Kuehne, Poslovna jedinica Kozarska Dubica
Slika
-Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika –   Broj:01/1-02-3404/18 Breza, 09.01.2019.god.       OBAVJEŠTENJE              Općinsko vijeće Breza na sjednici održanoj 26.12.2018. godine je utvrdilo nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu. U tački 2. Zaključka propisano je da se sprovede javna rasprava u o...
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore
Slika
Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja prigovora. Podneseni prigovor treba biti obrazložena i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda
0 0