Obavještenja

Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji su zainteresirani za novčane podrške u poljoprivredi federalnog nivoa vlasti
Slika
Obavještavaju se svi zainteresovani za učešće u poslovnom dijelu manifestacije “BAZENIJADA 2017” da JP “Komunalno” d.o.o. Breza, od srijede 02.08.2017.godine, počinje s izdavanjem u zakup javnih površina u Ulici Žrtava genicida u Srebrenici i Ulici Bosanska. Uplata zakupa vrši se u...
Slika
Na osnovu člana 115. Stav 3. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 8/09-Prečišćeni tekst), prilikom razmatranja Nacrta Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“, Općinsko vijeće Breza na sjednici održanoj dana 26.07.2017. godine donijelo je zaključak o...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice geodetske i imovinsko-pravne poslove   Broj: 04/1-23-874/17 Breza, 26.07.2017.god.   USVOJENA LISTA LICA KOJA ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA IZGRAĐENIH NA PODRUČJU OPĆINE BREZA
Slika
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZE-DO KANTONA KONAČNA LISTA STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI - OPĆINA BREZA
Slika
Na osnovu Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove mjesnih zajednica na području Općine Breza (Službeni glasnik br. 02/17 i 04/17),
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI", utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2017. godinu.
Slika
Komisija za provođenje Javnog poziva za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Breza za 2017. godinu
Slika
Pozivamo građane općine Breza, predstavnike obrazovnih ustanova, političkih stranaka, organizacija i udruženja građana, predstavnike javnog informisanja, kao i sve druge zainteresovane subjekte na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, koja će se u sali...
Slika
Prigovor se podnosi općinskoj službi putem šalter sale, najkasnije u roku od osam dana od dana isticanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do 12.05.2017. godine.
0 0