Info

Svečani novogodišnji prijem u općini Breza

 

27.12.2019 21:44
Slika
 
Načelnik općine Breza mr. sci. Munib A. Zaimović i predsjedavajući Općinskog vijeća Memsud Kadrić za predstavnike društvenog, političkog, kulturnog i uopće javnog života priredili su svečani novogodišnji prijem tokom kojeg su rezimirani rezultati postignuti u ovoj lokalnoj zajednici tokom 2019. godine.

Sumirajući godinu na izmaku, načelnik Zaimović je istaknuo kako je lokalna administracija imala težak i složen posao, ali da je usvajanjem budžeta pripremljena platforma za dalji rast i razvoj općine Breza. “Radili smo odgovorno i efikasno, u interesu cijele zajednice”, dodao je Zaimović.

Pomoćnici načelnika Salih Hasanspahić i Huso Herco rekli su da je 2019. godina bila bolja od prethodne, spomenuvši neke od najznačajnijih realiziranih projekata.

Na dosadašnjoj dobroj saradnji koja pogoduje razvoju i doprinosi stvaranju povoljnijih uslova življenja i rada na području općine Breza prisutnim su, posredstvom kraćih obraćanja, zahvalili predsjedavajući Općinskog vijeća Memsud Kadrić, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović, direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić, v.d. direktora Doma zdravlja Edin Avdić, predsjednik mjesne zajednica Župča Sabit Begić, direktorica Opće biblioteke “Muhamed Kantardžić” Indira Lukačević i direktorica Javne ustanove “Umihana Čuvidina” Amra Mušić.
0 0