Info

Sastanak s direktorima javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Općina Breza

 

17.10.2018 08:47
Slika
 
U utorak, 16. oktobra 2018. godine Općinski načelnik Munib Zaimović sa svojim saradnicima Mirzom Džambićem, Salihom Hasanspahićem, Melihom Beširević i Muamerom Ahmedspahić održao je sastanak sa direktorima javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Općina Breza.

Prisutni su bili dr. Fikret Salčinović, direktor Doma zdravlja, Enver Hadžiahmetović, direktor Javnog preduzeća "Komunalno", Indira Lukačević, direktorica Opće biblioteke "Muhamed Kantardžić", Osman Salkić, direktor Centra za socijalni rad, Amra Mušić, direktorica Obaništa "Umihana Čuvidina" i Mirsad Bogilović, direktor Veterinarske stanice.

Govoreno je o dosadašnjim aktivnostima, pomacima i poteškoćama u radu, kao i planovima za predstojeći period. Zaimović je dosadašnji rad javnih poduzeća i ustanova ocijenio pozitivnim, izražavajući zadovoljstvo zbog postignute konsolidacije što je bio jedan od glavnih ciljeva.

Načelnik Breze je pozvao direktore da nastave raditi na poboljšanju funkcionisanja institucija što će doprinijeti pružanju još kvalitetnijih usluga za sve korisnike.

Direktori javnih poduzeća i ustanova su naglasili da je za njihov rad od velikog značaja podrška Općinskog načelnika i njegovih saradnika koja do sada nije izostala.

Ostvarivanje uspješne komunikacije je osnova za kvalitetan rad kolektiva, zaključio je načelnik Zaimović i dodao da će se sastanci ovog tipa u narednim mjesecima češće održavati.
0 0