Oglasi

PONOVNI JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata

 

09.10.2019 09:54
Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnina), putem javnog nadmetanja - licitacije
Broj: 01/2-05-2442/19
Breza, 08.10.2019. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1/19) i člana 3. Odluke Općinskog vijeća Breza o uvjetima, načinu i postupku ponovne prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata, broj: 01/1-02-2272/19 od 25.09.2019. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 8/19), Općinski načelnik , o b j a v lj u j e

P O N O V N I J A V N I O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata

1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINA KOJE SU PREDMET PRODAJE

              Općina Breza, Breza, ulica Bogumilska broj: 1.

2. PREDMET PRODAJE

     Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnina), putem javnog nadmetanja - licitacije, označenih kao :
0 0