Info

Okrugli sto u organizaciji Udruženja “Medica” iz Zenice i općine Breza

 

06.12.2019 13:22
Slika
 
Nevladina organizacija "Medica" iz Zenice i ove godine provodi svoju kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. U oviru kampanje u motelu “Bosnia” danas je održan okrugli sto na kojem su učesnici razgovarali na temu sveobuhvatne prevencije nasilja nad ženama i djecom te zajedničkog i koordiniranog djelovanja.

“Šesnaest dana aktivizma samo je jedan period u toku godine, tokom kojeg se posebno govori o prevenciji nasilja. Tokom cijele godine, putem naših servisa, pružamo podršku i zaštitu žrtvama različitih vidova nasilja, ali i kontinuirano radimo na prevenciji", istakla je Irma Šiljak, asistentica programa “Medice” Zenica, koja je za podršku u organizaciji sastanka posebne zahvale uputila stručnom saradniku za društvene djelatnosti u općini Breza Zikretu Mahmutoviću.

Tokom okruglog stola promoviran je Dvogodišnji program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici Zeničko-dobojskog kantona za period od jula 2019. godine do  jula 2021. godine. Govoreno je i o uspostavljanju koordinacionog tijela na području općine Breza.

O problematici nasilja nad ženama i u porodici te izazovima s kojima se susreću u radu govorili su  pomoćnik ministrice za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Edin Arnaut, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza Memsud Kadrić, direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić, predstavnik Policijske stanice Avdo Omerhodžić, predstavnica Doma zdravlja dr. Enisa Mešanović-Selimović, predsjednik udruženja “Romsko srce” Sead Pašić, direktorica Javne ustanove “Umihana Čuvidina” Amra Mušić, direktorica OŠ “Enver Čolaković” Velida Zaimović-Džafić, direktor Opće gimnazije “Muhsin Rizvić” Ermin Ferhatović, direktorica Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” Indira Likić, prosvjetna radica Aida Mušanović-Frljak i direktor Radija Breza Edin Čabaravdić.
0 0