Oglasi

OGLAS za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

14.11.2019 11:16
Slika
Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD / OPĆINA BREZA
Služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima broj 02-14-7726/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program), Gradska/ Općinska služba finasije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza, objavljuje

OGLAS
za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I.Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada Breza, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja zapošljavanja.

Programom poticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora u zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti poticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.
0 0