Oglasi

OGLAS za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

14.11.2019 11:21
Slika
Na osnovu dijela 5. Programa poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD / OPĆINA BREZA
Služba za finsije, inspekcijske poslove i opću upravu

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7725/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program), Gradska/Općinska služba finasije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje

OGLAS
za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I.Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada Breza, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja samozapošljavanja i to:

 Program „Prvi biznis“ - u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, po raspisanom javnom pozivu ovog Programa registrovao djelatnost ne ranije od 01.01.2018. godine;

 Program „Biznis plus“ - u slučaju kada je podnosilac zahtjeva korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, a koji je svojim zalaganjem ostvario nadprosječne poslovne rezultate, te koji ima planove proširenja poslovne djelatnosti; ili zapošljava člana vlastitog domaćinstva koji nema prava prednosti u zapošljavanju po članu 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.
0 0