Info

ODLUKA o proglašenju epizode „Pripravnost“

 

14.01.2020 15:33
Slika
Ovom odlukom proglašava se epizoda „Pripravnost“ na području Općine Breza
Broj: 01/2-04-75-1/20
Breza, 14.01.2020.godine

Na osnovu člana III. Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/13 i člana 116. Statuta općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 8/09 – Prečišćeni tekst), Općinski načelnik dana 14.01.2020.godine d o n o s i

O D L U K U
o proglašenju epizode „Pripravnost“

Član 1.
Ovom odlukom proglašava se epizoda „Pripravnost“ na području Općine Breza, zbog sporog pomjeranja visokog atmosferskog pritiska, slabog vjetra, pojačane prizemne temperaturne inverzije koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati.

Član 2.
Proglašenjem epizode „Pripravnost“ poduzimaju se sljedeće mjere:
-Preporuka rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja, apeli vozačima za smanjenje korištenja privatnih automobila, te preporuka za smanjenje emisije iz proizvodnih i energetskih postrojenja kućnih ložišta i ostalih izvora.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Operativnog štaba
mr.sci. Munib A. Zaimović
0 0