Tenderi

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE, KONKURENTSKI ZAHTJEV : Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019/2020. godinu

 

22.11.2019 11:46
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radovi: „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./2020. godinu“
Broj:01/2-05-2695-3/19
Breza, 22.11.2019.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-14-2896-7/19 od 01.11.2019.godine, u postupku javne nabavke „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./2020. godinu ,“ Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV
Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./2020. godinu

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radovi: „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./2020. godinu,“ iz razloga: cijena prihvatljivih ponuda su znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0