Tenderi

ODLUKA o izmjeni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu

 

18.10.2018 14:40
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018.godinu i Izmjeni Izvoda iz plana javnih nabavki broj: 01/2-05-376-13/18 od 28.09.2018.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se procijenjena vrijednost tačke 2 dio II, za nabavku usluga i glasi:
Broj:01/2-05-376-15/18
Breza, 18.10.2018.godine     
 
Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2018. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 18.10.2018. godine, d o n o s i

ODLUKU
o  izmjeni Izvoda iz Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu
 
Član 1.
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018.godinu i Izmjeni Izvoda iz plana javnih nabavki broj: 01/2-05-376-13/18 od 28.09.2018.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja  se procijenjena vrijednost tačke 2  dio II, za nabavku usluga i glasi:
0 0