Tenderi

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA ZA GRADSKU TRŽNICU U BREZI

 

18.04.2018 15:59
Slika
Naziv i adresa ugovornog organa: OPĆINA BREZA, ul.Bogumilska br.1, 71 370 Breza
Broj protokola: 02/1-2-14-1094-1/18
Broj javne nabavke:726-6-2-18-3-4/18
  
 
KONKURSNA DOKUMENTACIJA 
ZA NABAVKU USLUGA
 
IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA ZA GRADSKU TRŽNICU U BREZI
POSTUPAK JAVNE NABAVKE
KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
0 0