Novi link

Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" : Konkurs za prijem u radni odnos

 

14.11.2019 11:09
Slika
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje
„Umihana Čuvidina“ Breza
Šehidska 14
71 370 Breza

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK (Službene novine ZDK broj 07/10), te na osnovu odredbi Odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, broj: 204/19 od 08.08.2019. godine, i u skladu sa Odlukom Upravog odbora Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza o potrebi popune upražnjenih radnih mjesta broj: 350/19 od 11.11.2019. godine, Direktor Ustanove raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

I
(1) Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci za radno mjesto kako slijedi:

01. Odgajatelj u vrtičkoj grupi 2 (dva) izvršioca

i
Za radna mjesta na neodređeno vrijeme kako slijedi:

02. Spremačica 1 (jedan) izvršilac
03. Domar 1 (jedan) izvršilac
0 0