Info

Diana Babić predstavila aktivnosti Privredne komore ZDK

 

16.10.2018 23:26
Slika
 
Direktorica Sektora za industriju, usluge i projekte u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Diana Babić, tokom današnje posjete općini Breza, načelniku Munibu Zaimoviću i njegovom pomoćniku Salihu Hasanspahiću predstavila je sprovedene aktivnosti u projektu „Jačanje kapaciteta srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK“ iz programa „Prilika Plus“. Realizira se uz podršku Ambasade Švicarske u BiH, te nadležnih kantonalnih ministarstava i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Projekt ima dva pravca: podršku formalnom obrazovanju kroz opremanje kabineta za praktičnu nastavu i inoviranje nastavnih planova i programa za stručna zanimanja, te prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba za zanimanja zanimljiva tržištu rada.

Komora, pored niza uspješno realiziranih projekata u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, značajno participira i u radu Vijeća za obrazovanje odraslih ZDK koje, u okviru Programa rada za 2018. godinu, kao  planiranu aktivnost ima i analizu potreba tržišta rada za osiguranjem radne snage koja posjeduje potrebna znanja i vještine za obavljanje jednostavnih poslova koji se mogu steći kroz programe osposobljavanja lica sa završenom osnovnom školom.

Babić je, između ostalog, naglasila da je cilj aktivnosti stvoriti platformu za sistemsko usklađivanje srednjeg stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada za ovim kadrovima.

U okviru polja svog djelovanja, Privredna komora vrši i istraživanje kako bi utvrdila potrebe poslodavaca za radnom snagom za obavljanje jednostavnih poslova, kako bi se, već planiranim sredstvima u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, izvršila edukacija lica za navedene kvalifikacije.
0 0