Sjednice Vijeća

Slika
Broj:01/1-02-2669 /17 Breza, 25.10.2017. godine   Na osnovu člana 50. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11 - Prečišćeni tekst),   S A Z I V A M   TEMATSKU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana...
Slika
JEDANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 25.10.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati
Slika
DESETA REDOVNA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 27.09.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati.
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst), SAZIV ZA DEVETU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA
Slika
OSMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 26.07.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati.
0 0