COVID-19

Slika
Sastanak Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa kojim je predsjedavao mr. sci. Munib A. Zaimović, u sali Općinskog vijeća održan je 25. septembra 2020. godine. Broj trenutno oboljelih osoba od koronavirusa u Brezi ukupno je devet, saopćio je direktor Doma zdravlja Breza...
Slika
Broj trenutno oboljelih od koronavirusa u Brezi ukupno je petnaest, saopćio je na danas održanom sastanku Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa direktor Doma zdravlja Breza, prim. dr. spec. Fikret Salčinović. On je dodao da su dvije osobe na bolničkom liječenju na Odjelu...
Slika
Sastanak Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa kojim je predsjedavao mr. sci. Munib A. Zaimović, u sali Općinskog vijeća održan je 11. septembra 2020. godine. Direktor Doma zdravlja prim. dr. spec. Fikret Salčinović, na osnovu ključnih pokazatelja, epidemiološku situacij...
Slika
Na području općine Breza je šest osoba oboljelih od koronavirusa, deset je pod mjerama samoizolacije, dok se jedan pacijent iz lokalne zajednice nalazi na Odjelu za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica, koji nije pozitivan na COVID-19, rečeno je tokom današnjeg sastanka Koordinacionog tije...
Slika
Direktorica Osnovne škole “Safvet-beg Bašagić” Mersiha Šehić, njena pomoćnica Amina Omanović i prosvjetna radnica Zinaida Buljetović iz Osnovne škole “Enver Čolaković” razgovarale su danas s Općinskim načelnikom mr. sci. Munibom A. Zaimovićem o poteškoćama s kojima se susreću prilikom organizacije odgojno-obrazovnog proce...
0 0