Konkursi

Slika
Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine FBiH“ broj: 46/10), člana 35. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Breza i člana 4. Pravilnika o radu v.d. direktor raspisuje
Slika
Na osnovu člana 33. Pravila JU Centar za socijalni rad Breza i na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Slika
Konkurs za dodjelu stipendije studentima branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2017./2018. godinu
Slika
Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list BIH, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Ze-do kantona, broj 7/10), i član 48. Pravila Javne ustanove, Upravni odbor predškolske ustanove raspisuje: JAVNI KONKURS Za izbor i...
Slika
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza
0 0