Konkursi

Slika
Broj:03/1-3-38-699/18Breza, 13.03.2018. god.       Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem da području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu.   Isti je oglašen u vremenu od 13.03.2018. godine do 28.03.2018. godine.
Slika
POSTUPAK JAVNE NABAVKE , KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
Slika
Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine FBiH“ broj: 46/10), člana 35. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Breza i člana 4. Pravilnika o radu v.d. direktor raspisuje
Slika
Na osnovu člana 33. Pravila JU Centar za socijalni rad Breza i na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Slika
Konkurs za dodjelu stipendije studentima branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2017./2018. godinu
0 0