Konkursi

Slika
Na osnovu člana 8, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03,34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti „Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10 i 75/13), člana 34. Statuta Javne ustanove
Slika
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza
Slika
Konkursa za dodjelu stipendije studentima branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2019./2020. godinu, traje u vremenu od 11.11.2019. godine do 02.12.2019. godine
Slika
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza
Slika
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu/općini Breza
0 0